Vietnamese


ĐÁNH DU


Trong sách Khi Huyn (sách cui cùng ca Kinh Thánh) chúng ta được cnh báo nghiêm khc trước vic nhn được du hiu ca BEAST (tc là Antichrist!). Nhưng chính xác là MARK THE BEAST? Và nhãn hiu này có liên quan gì đến TÊN BIN hay s 666 không? Hoc, là du hiu ca Con Thú cái gì đó hoàn toàn khác bit và riêng bit vi tên ca Con thú và s 666? Và chính xác tên ca Beast là gì? Là mt cá nhân, mt quc gia, mt nhóm các quc gia, hay mt nhà th? Và nhng gì v nhãn hiu này - nó là mt LITERAL, FIZICAL MARK? Hoc thay vào đó, nó có mt nghĩa tượng trưng, ​​tượng trưng?


Hãy bt đu trong cuc tìm kiếm ca chúng ta đ tr li nhng câu hi này bng cách chuyn sang Khi huyn 13: 16-17. đây chúng ta được cho biết rng Con thú "yêu cu tt c mi người-nh và ln, giàu và nghèo, t do và nô l- đ được mt MARK bên tay phi hoc trên trán. Và không ai có th mua hoc bán bt c th gì mà không có MARK đó, đó là TÊN CA BEAST HO ORC S [666] ĐI DIN TÊN CA TÔI "(NLT). Vì vy, Kinh thánh này làm cho nó hoàn toàn rõ ràng rng du hiu ca Con thú ch đơn gin là TÊN ca Con thú hoc s SNG đi din cho tên ca mình. Vì vy, có MARK ca Con thú vào bn là ging như có TÊN ca Con thú vào bn (hoc s lượng đi din cho tên ca mình-666!).


S CA BEAST-666!

Nhưng ti sao s 666? Làm thế nào đ s này đi din cho tên ca mình? Vâng, chúng ta hãy đ Kinh Thánh tr li câu hi đó. Khi huyn 13:18 (LB) - "... các giá tr s ca các ch cái trong tên ca ông ta thêm vào năm 666." Kinh thánh này rõ ràng cho thy rng 666 ch là giá tr SUMER ca TÊN ca Con thú! Ví d, ly tên "VIX". Nếu chúng ta s dng "Roman numbers" thì V = 5, I = 1, & X = 10. Sau đó, nếu chúng ta thêm giá tr s ca mi ch cái ca tên này (5 + 1 + 10) chúng ta có được 16. Vì vy, Vix không th là Con thú vì tên ca ông ch tăng lên đến 16 (trong khi tên ca con thú s thêm lên đến 666). Nhưng nếu Vix không phi là Con thú, ai?


AI LÀ BEAST?

Vy WHO là Con Thú này (Antichrist)? Đây có phi là mt siêu cường ca Liên minh châu Âu (mt "Đế Quc La Mã") đã được phc hi như mt s người dy không? Hoc Beast là LEADER ca h thng đã hi sinh này? Con thú tượng trưng cho c hai - đế chế và lãnh đo ca nó! Nhưng trước hết nó là viết tt ca LEADER. Đ chng minh rng nó là viết tt ca nhà lãnh đo chính tr cui cùng ca h thng sp ti sp ti, chúng ta hãy chuyn sang mt Sách Thánh khác trong sách Khi Huyn. Khi huyn 19: 20- "Sau đó BEAST đã b bt, cùng vi ông y là tiên tri gi .... Hai người này b đúc trong h nước la cháy "(NKJ). Kinh thánh này rõ ràng cho thy Con thú tượng trưng cho mt cá nhân cui kỳ, vì c ông và tiên tri gi đu b ném vào h la!


LITERAL, VT LÝ MARK?

Nhưng chính xác là du hiu ca Con thú, du hiu ca nhà lãnh đo chính tr cui cùng này? Liu đó có phi là mt BÍ PHÍ, LITRONIC (hay đây là mt phép n d, có mt loi ý nghĩa n, bí n)?


Du hiu ca con quái thú là ĐNH NGHYA là mt du hiu vt lý! Trong Khi Huyn 13:16 & 14:11 mt s bn dch khác nhau ca Kinh Thánh (GW, NOG, EXB, NEB, & JB) tuyên b rng du hiu ca Con thú s được "ĐÃ BIT" trên con người. AMPC, NABRE, và EXB cho biết du hiu ca Con thú s ĐÓNG trên người. Nhưng tôi thích cách sng Kinh Thánh dch hai câu này mt cách tt nht, vì nó tuyên b rng du hiu ca Con thú s "TATTOOED" trên con người! Nhưng bt k nhãn hiu ca Con thú có nhãn hiu, đóng du, hoc xăm, tt c các bn dch này nht trí đng ý rng nhãn hiu đó s là ĐA LÍ NHIÊN LÝ mà người khác s d dàng nhìn thy được!


NHN ĐƯỢC MARK = ALLEGIANCE TO SATAN!

Nếu bn đc Sách Khi Huyn rt cn thn (đc bit là chương 14), bn s nhn thy rng bt kỳ ai S nhn được du hiu ca Con Thú s b Thiên Chúa trng pht nng n. Nhưng Đc Chúa Tri chc chn s KHÔNG pht người có du hiu này ĐƯỢC CM PHÉP đi vi h, cũng không s pht người không nhn biết được nhãn hiu này (như mt s nhà lý thuyết âm mưu dy)! Người đó phi BIT, S W CH AC ĐNH THÊM MARK.


Nhưng bt c ai KIM TRA VÀ NH KNG CÂU HLYI cho phép đánh du Con Thú được đt trên cơ th ca mình (trên tay phi hoc trên trán) s trc tiếp chng li Thiên Chúa! Thay vì tuân theo Đng To Hóa ca h, h s tuân lnh Satan! H v bn cht s cam kết ALLEGIANCE và s trung thành ca h đi vi qu Satan (xem Khi huyn 13:16 trong c bn dch AMP & EXB ca Kinh Thánh)! Và nhng người làm như vy s b Thiên Chúa trng pht nghiêm khc! Và h s không có lý do gì, vì không ch có hai nhân chng (hoc các v tiên tri) nói vi h rng h không nên th phượng Con Thú (hoc tượng ca ông ta) hoc nhn được du hiu ca mình, nhưng mt thiên thn t tri cũng s ch huy cho dân cư trên thế gii Không làm như vy (Khi huyn 14: 9)!


TÊN CA BEAST?

Vì vy, tên ca Beast là gì? Và ai s lãnh đo chính tr thi kỳ cui cùng này được? Bt c ai anh là, có mt điu chúng tôi biết chc chn, các ch cái ca tên ca ông s thêm lên đến 666! Nhưng bt c ai có th nghĩ ra mt cái tên tt hơn so vi Roman?


Trước hết, "Roman" có th được dch là "LATEINOS" trong tiếng Hy Lp. (Nhưng ti sao s dng các ngôn ng Hy Lp? Bi vì hu hết ca Tân Ước được viết bng tiếng Hy Lp, bao gm c nhng cun sách Khi Huyn). Trong ngôn ng Hy Lp "L" đi din cho các s 30, "A" là 1, "T" là 300, "E" là 5, "I" là 10, "N" là 50, "O" là 70, và " S "là 200. Thêm chúng lên (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) và làm nhng gì bn nhn được? 666!


Th hai, nếu tên ca ông là "Roman", nó s tương t như các hc thuyết ba ngôi vì nó s đi din cho ba điu trong mt. Không ch nó s là tên ca này thi kỳ cui cùng lãnh đo chính tr, nhưng nó cũng s đi din cho đế chế Roman cũng như Roman Church (Công giáo).


CNH BÁO!

Không có vn đ gì bn làm trong tương lai, không bao gi (trong bt kỳ hoàn cnh nào!) Nhn được du hiu ca Beast hoc th phượng Ngài (tc là các Antichrist) hoc bc tượng ca mình !!!


"Hi các con nh, nó là gi cui cùng; và khi bn đã nghe nói ... Antichrist là đến ... Người đàn ông ti li ... con trai ca dit vong, nhng người phn đi và t nhc mình lên trên tt c nhng gì được gi là Thiên Chúa hay th ... Anh y thm chí s ngi trong đn th ca Thiên Chúa, cho rng bn thân ông là Thiên Chúa "(1 Gioan 2:18 NKJ; 2 Thes 2: 3-4 NKJ; 2 Thes 2:.. 4 NLT).


"Sau đó, ông m ming ra nói phm thượng chng li Thiên Chúa, phm đến danh Ngài, đn tm ca Ngài, và nhng người sng trên tri. Và nó đã được cp cho anh ta đ làm cho cuc chiến tranh vi các thánh [TRUE Kitô] và đ vượt qua [chinh phc] h. Và chính quyn đã cho anh hơn tt c các b lc, lưỡi, và quc gia. Và tt c nhng người sng trên trái đt s th ly Ngài, mà tên tui đã không được ghi trong sách s sng ... "(Khi Huyn 13: 6-8 NKJ).


"Nếu bt c ai tôn th con thú [ví d: Antichrist] và hình nh ca mình [ví d: bc tượng ca ông], và nhn được du n ca mình trên trán hay trên tay, bn thân ông cũng s ung rượu thnh n ca Thiên Chúa, mà đ ra toàn b sc mnh vào cc ca s phn n ca Ngài. Và anh s phi chu kh trong la và diêm trước mt các thiên s thánh và trước mt Chiên Con [ví d: Chúa Giêsu Kitô]. Khói ca s đau kh ca h bay lên mãi mãi, và h không có ngày ngh hoc đêm, k th phượng con thú và hình nh ca mình, và ai chu du ca tên ca mình "(Khi Huyn 14: 9-11 NKJ).


Đ biết thêm thông tin liên quan đến các du hiu ca Beast, vui lòng đc "Khi Huyn Comes Alive" và Nhng cun sách này có sn cho min phí ti "The Antichrist & The Final 7 năm.":

www.TheBibleComesAlive.com
Vietnamese = Tiếng Việt 


Nếu bạn muốn đọc bất kỳ bài báo hoặc sách của tôi bằng ngôn ngữ của bạn, chỉ cần nhấp vào liên kết sau:

https://translate.google.com.

Liên kết này sẽ dịch tất cả các bài viết của tôi từ tiếng Anh sang ngôn ngữ của bạn. Nhưng nó chỉ có thể dịch 1 trang một lúc.— Other Books & Articles in Your Language —


If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link:

https://translate.google.com.

This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.